سرکتاب طالع ابجدی

این بخش همان سرکتاب طالع ابجدی شماست که این محاسبات در چند صد سال پیش توسط اساتید پیر و نجوم شناسان محاسبه و با توجه به دانش و تجربه های خود توانستند تا طالع ابجدی هر شخصی را به صورت کلی در اورند که اکثر دعانویسهای این زمونه برای سرکتاب از همین روش دارند استفاده میکنند ولی روش آن به صورت کلی است.یعنی صد در صدی نیست. که مدیریت سایت این اپلای(حمید آذر) فقط به خاطر رفا حال شما عزیزان در این سایت به صورت رایگان قرار داده است. علاوه بر آن یه سری محاسبات دیگری هم صورت گرفته از جمله محاسبه برج شما , عنصر شما, ستاره شما,روزهای خوش یمن شما, روزهای نحس شما,ماه خوش یمن شما,سنگ مخصوص شما از طریق محاسبه ابجدی,رنگ لباس شما که همه آنها طبق فرمولهای خاص محاسبه و بدست می آید.

کاملا رایگان


سرکتاب طالع ابجدی

وبسایت مین تایم هیچگونه مسئولیتی در قبال پاسخ های نمایش داده شده ندارد و صرفا طبق الگوریتم های موجود محاسبات را انجام می دهد.

در وارد کردن نام ها موارد زیر را مورد توجه قرار دهید:


  • حتما در این بخش از نام های شناسنامه ای استفاده کنید.از آوردن نام هوا یا آدم به جای نام شخص مورد نظر خودداری شود.

  • اسامی که دارای حمزه آخر هستند باید حمزه آخر آنها آورده شود مانند نساء، ننویسید نسا بنویسید نساء.

  • اسامی که در آنها حروف والی استفاده شده، از آوردن حروف والی خوداری شود. ننویسید ابوالفضل بنویسید ابولفضل.

  • از آوردن القاب که به عنوان پیشوند و پسوند هستند خوداری شود. مثلا بجای سید علی بنویسید علی.

  • اسامی که مانند موسی که «ی» آخر آنها «ا» خواننده می شود . ننویسید موسی بنویسید موسا.

  • اسامی که آخر نام آنها ذکر شریفه الله هست و در شناسنامه به صورت اله نوشته شده حتما نام کامل را وارد کنید. ننویسید عبداله بنویسید عبدالله.

  • الگوریتم محاسبه ثابت میباشد و برای دفعات مکرر نتیجه ای یکسان دریافت خواهید کرد.

فرم سرکتاب طالع ابجدی

content-image
content-image