ماشین حساب ابجدی

این قسمت از سایت این اپلای فقط برای محاسبات اعداد ابجد کبیر و صغیر می باشد تا کاربران عزیز بتوانند هر نام و هر ذکر و یا هر آیات و سوره ای که خواستند خیلی سریع عدد ابجد کبیر و صغیر آن را حساب کنند که این بخش توسط مساشین حساب زیر به راحتی متن شما را محاسبه خواهد کرد در بخش (تقسیم بر چه عددی) اگر شما خواستید متن را بر هر عددی تقسیم کنید و باقیمانده آن محاسبه شود فقط کافیست در همان کادر عددی که باید تقسیم بر متن شود را بنویسید و بعد از زدن دکمه محاسبه در خروجی, باقیمانده تقسیم آن متن را به شما خواهد گفت.حال چه عدد ابجد صغیر و چه عدد ابجد کبیر این بخش از خدمات همانند بخش های دیگر فقط به خاطر رفاه حال کاربران عزیز کاملا رایگان بوده و نیازمند هیچ هزینه ای نیست.موفق باشید(حمید آذر)

کاملا رایگان


ماشین حساب ابجدی

وبسایت مین تایم هیچگونه مسئولیتی در قبال پاسخ های نمایش داده شده ندارد و صرفا طبق الگوریتم های موجود محاسبات را انجام می دهد.

در وارد کردن نام ها موارد زیر را مورد توجه قرار دهید:


  • حتما در این بخش از نام های شناسنامه ای استفاده کنید.از آوردن نام هوا یا آدم به جای نام شخص مورد نظر خودداری شود.

  • اسامی که دارای حمزه آخر هستند باید حمزه آخر آنها آورده شود مانند نساء، ننویسید نسا بنویسید نساء.

  • اسامی که در آنها حروف والی استفاده شده، از آوردن حروف والی خوداری شود. ننویسید ابوالفضل بنویسید ابولفضل.

  • از آوردن القاب که به عنوان پیشوند و پسوند هستند خوداری شود. مثلا بجای سید علی بنویسید علی.

  • اسامی که مانند موسی که «ی» آخر آنها «ا» خواننده می شود . ننویسید موسی بنویسید موسا.

  • اسامی که آخر نام آنها ذکر شریفه الله هست و در شناسنامه به صورت اله نوشته شده حتما نام کامل را وارد کنید. ننویسید عبداله بنویسید عبدالله.

  • الگوریتم محاسبه ثابت میباشد و برای دفعات مکرر نتیجه ای یکسان دریافت خواهید کرد.

فرم ماشین حساب ابجدی
content-image
content-image